fbpx

Tekst po niemiecku dla początkujących: podróż po Niemczech

Odmiana czasownika sein

Odmiana czasownika sein 1200 800 Diana Korzeb

Jeden z dwóch najważniejszych niemieckich czasowników to sein. Warto znać jego odmianę, bo jest używany zarówno w swoim podstawowym znaczeniu „być” jak i w wielu innych gramatycznych konstrukcjach. Poniżej Odmiana czasownika sein

ich binwir sind
du bistihr seid
er/sie/es istsie/Sie sind

3 formy czasownika sein to: sein – war – gewesen sein

Kiedy używamy czasownika sein?

  • Wer bist du? – Kim jesteś?
  • Ich bin Anne. – Jestem Anne.
  • Was ist das? – Co to jest?
  • Wer bist du von Beruf? – Kim jesteś z zawodu?
  • Ich bin Psychologin. – Jestem psycholożką.
  • sein + przymiotnik: Das Buch ist alt. – Książa jest stara.
  • wyrażenia bezosobowe: Mir ist kalt. – Zimno mi.
  • sein + rzeczownik: Du bist mein Schatz. – Jesteś moim skarbem
  • czas przeszły Perfekt: Ich bin nach Paris gefahren. – Pojechałam do Paryża.

Slide
Diana Korzeb

Od 10 lat pomagam moim kursantkom rozgadać się po niemiecku. Piszę bloga dla fanek języka niemieckiego. Więcej o mnie: kliknij tutaj.

Slide

Diana Korzeb

Od 10 lat pomagam moim kursantkom rozgadać się po niemiecku. Piszę bloga dla fanek języka niemieckiego. Więcej o mnie: kliknij tutaj.

Autorka: Diana Korzeb