fbpx

Kiedy używamy szyku przestawnego w języku niemieckim?

Dziś drugi z trzech wpisów dotyczących miejsca czasownika w zdaniu niemieckim. W pierwszym poście pisałam o szyku prostym w zdaniu niemieckim. Teraz pora na odpowiedź na pytanie Kiedy używamy szyku przestawnego w języku niemieckim?

Mimo że szyk prosty i szyk przestawny to ogólnie proste zagadnienia, to bardzo często sprawiają największe kłopoty na początku nauki, dlatego warto sobie porządnie przećwiczyć te zagadnienia. Myślę, że po odpowiedniej dawce ćwiczeń (pisemnych i ustnych) nie powinny już sprawiać problemów.


W przypadku szyku przestawnego trzeba zapamiętać 2 rzeczy:

 • krótką listę wyrazów, po których stosujemy szyk przestawny (lista na końcu wpisu)
 • kolejność wyrazów w zdaniu z szykiem przestawnym

Kiedy używamy szyku przestawnego w języku niemieckim?

Szyku przestawnego używamy zazwyczaj wtedy, kiedy chcemy coś podkreślić (wyraz na pierwszym miejscu) lub kiedy wymaga tego od nas dany spójnik (wyraz łączący 2 zdania).


Zdanie możemy zacząć od takich wyrazów jak: heute (dziś), am Montag (w poniedziałek), dem Freund (przyjacielowi, rzeczownik w Dativie), in der Zukunft (w przyszłości), in Berlin (w Berlinie), in der Schweiz (w Szwajcarii), plötzlich (nagle) itp.


Schemat szyku przestawnego w zdaniu:

inna część zdania/spójnik + orzeczenie (odmieniony czasownik) + podmiot (osoba, rzecz, “coś”) + reszta zdania
Heute möchte ich noch etwas lesen. – Chciałabym dziś jeszcze coś przeczytać.
In der Zukunft arbeitet er am Wochenende nicht mehr. – W przyszłości on nie będzie już pracował w weekendy.
Plötzlich hat sie geschrien. – Nagle krzyknęła.Spójniki, po których używamy szyku przestawnego to:

 • also – więc, zatem
 • Ich denke, also bin ich. – Myślę, więc jestem.

 • außerdem – oprócz tego
 • Ich blogge, außerdem poste ich oft auf Instagram. – Bloguję, a oprócz tego często piszę posty na Instagramie.

 • dann – potem, nastepnie
 • Zuerst räume ich auf, dann erhole ich mich. – Najpierw posprzątam, a potem odpocznę.

 • deshalb/darum/deswegen – dlatego
 • Sie mag Deutschland, deshalb fährt sie regelmäßig nach Hamburg. – Ona lubi Niemcy, dlatego jeździ regularnie do Hamburga.

 • sonst – w przeciwnym razie
 • Beeile dich, sonst verspäten wir uns. – Pospiesz się, w przeciwnym razie się spóźnimy.

 • trotzdem – mimo to
 • Er kann nicht schwimmen, trotzdem fährt er gern ans Meer. – On nie umie pływać, mimo to chętnie jeździ nad morze.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *